Čo robiť po transplantácii

Čo robiť po transplantácii

Čo robiť po transplantácii


Po dokončení vrúbľovania a overení zakorenenia potomka sa vaša úloha neskončila. V skutočnosti je potrebné urobiť niekoľko vecí, aby sa sion vyvíjal optimálne. Najprv musíte po naštepení postupovať pri odstraňovaní tej časti podnože, ktorá je nad samotným štepom: v niektorých prípadoch môžete nechať kúsok nazývaný pätka, ktorý bude podporovať vývoj nového výhonku, inak budete musieť použiť vonkajšiu podporu, napríklad zeleninovú alebo plastovú slamu. Venujte pozornosť tomu, že ligatúra k podložke nevytvára prekážky v bode vloženia, keď je stále jemná, preto uprednostňujte ligatúru 8. Od nového natáčania, keď sa začne vyvíjať, sa najprv použijú zdroje potomstva a potom zdroje podpníky, je dobré eliminovať obe konkurenčné výhonky tak, aby to nemalo vplyv na vývoj výhonkov.