Fázy výstavby záhrady

Fázy výstavby záhrady

Fázy výstavby záhrady


Na premenu projektu realizovaného na papieri na skutočnú záhradu je potrebné prejsť dobre definovanou sérií fáz. Ak máte v úmysle vytvoriť pomerne veľkú záhradu, bude užitočné mať k dispozícii veľmi presný kalendár krokov, aby ste mohli vykonať všetky kroky v najvhodnejšom období. Čistenie a príprava miesta, kde ožije vaša záhrada, vám umožní vyhodnotiť projekt podľa nových perspektív.
Pokračujte v triedení a skladovaní kameňov, kameňov, tehál a podobne a umiestnite ich tam, kde predpokladáte stavbu stien alebo potrebu náplňového materiálu.
Pokiaľ ide o usporiadanie rastlín, nechajte rastliny silnejšie na násypoch a strmých okrajoch, aby nedošlo k erózii pôdy. Nakoniec vyčistite všetky existujúce konštrukcie, ako sú chodníky, steny a podobne, aby ste skontrolovali ich odpor alebo potrebu opravy. Po usporiadaní miesta, kde sa má záhrada stavať, musia byť definované materiály potrebné na začatie prác. Je tiež dôležité definovať miesto, kde sa tieto materiály môžu počas prác skladovať.